سیستم محاسبه و شارژ مبلغ و هزینه پارکینگ توسط کارتخوان و نرم افزار:

با این سیستم شما میتوانید با شارژ یک کارت توسط کارتخوان و تحویل ان به راننده خودرو ،در هنگام خروج از پارکینگ مبلغ را محاسبه کرده و با پرینترمخصوص قبض پارکینگ را صادر کرد.
 

این سیستم شامل یک دستگاه کارتخوان،نرم افزار محاسبه هزینه پارکینگ،کارت ویا تگ و پرینتر در صورت نیاز میباشد.

همچنین میتوان با گرفتن یک عکس از خودرو در هنگام ورود و نمایش آن روی مانیتور در هنگام خروج از یکسان بودن تصویر و شماره خودرو با اطلاعات مندرج در کارت شارژ برای امنیت بیشتر در مقابل دزدی اطمینان حاصل کرد. 

قابلیت های  نرم افزار:

شارژ کردن حساب کاربر
گزارش شارژ
گزارش خودروهای داخل پارکینگ

اتصال به دستگاه ا
کسس کنترل برای کنترل اتوماتیک پارکینگ
صدور رسید
قابلیت تعریف تعرفه پارکینگ
اتصال به نمایشگر ظرفیت
گزارش مبلغ دریافتی
اتصال به نمایشگر مبلغ

کنترل
راهبند

گزارشهای متنوع از ورود و خروج

شما میتوانید این سیستم را همراه با انتن برد بلند و تگ RFID برای کنترل هوشمند پارکینگ استفاده کنید